Làm Sổ Đỏ Hết Bao Nhiêu Tiền & Những Quy Định Cần Biết

Sổ đỏ là giấy tờ rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu. Vậy làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền và quy trình thủ tục làm ra sao. Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây

Những loại phí bắt buộc cần đóng để biết được làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền

“Sổ đỏ” hay còn có cái tên khác là  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nó gắn liền với đất là chứng thư pháp lý quan trọng nhất khẳng định quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản của một người.

Vì thế, việc có Sổ đỏ với người sử dụng đất luôn luôn là một cụm từ đi đôi với nhau

Vì vậy, vấn đề cấp sổ đỏ lần đầu cho người sử dụng đất thì phải nộp những khoản tiền cơ bản  gì cho nhà nước? đây có lẽ là câu hỏi của nhiều người đang sử dụng đất mà chưa có sổ đỏ..

Hiện nay, viêc làm sổ đỏ được cơ quan nhà nước quy định một cách rõ ràng và cụ thể.

làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền
làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền

Để trả lời cho những câu hỏi làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền thì chủ sở hữu cần phải cho trả những loại phí cơ bản sau đây:

lệ phí trước bạ

Theo như Khoản 2 Điều 3  Luật phí và lệ phí 2015 nhà nước ta quy định:

“Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.

Lệ phí trước bạ được xem như là một chi phí cố định được nhà nước ban hành  nằm trong số những khoản tiền mà chủ sở hữu phải chi cho cơ quan thẩm quyền khi làm giấy tờ sổ đỏ. Hiện nay, quy định về lệ phí trước bạ được quy định  cụ thể tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP.

 

Đối với mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ quy định tại Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì nhà nước đưa ra mức thu là 0.5%.

 

Công thức tính cụ thể : Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Giá đất – tại thời điểm có trong bảng giá  x diện tích)

 

Để tìm hiểu thêm  lệ phí trước bạn  người dân phải biết giá đất tại bảng giá đất và diện tích của thửa đất đề nghị cấp sổ đỏ, cụ thể:

 

–  giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

 

– Đo diện tích thực tế mà người sử dụng đất đề nghị cấp sổ đỏ.

 Lệ phí cấp sổ đỏ

Một thông tin nữa để  chúng ta biết được  làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, hãy cùng xem lệ phí cấp sổ đỏ khoảng bao nhiêu. Theo như  Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC đã ban hành, lệ phí cấp sổ đỏ  còn được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Hội Đồng Nhân Dân ở cấp tỉnh ra quyết định cho nên chúng ta sẽ thấy mức thu ở từng tỉnh thành là hoàn toàn khác nhau

 

Tiền sử dụng đất

Bên cạnh đó để có thể cầm được sổ đỏ của lô đất , chúng ta phải chi trả một số tiền nữa  gọi là tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất được xem là số tiền người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được giao đất việc này đồng nghĩa với việc nhà nước cho phép  chúng ta chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Đây là khoản tiền lớn nhất nếu người được cấp sổ đỏ lần đầu phải nộp và chỉ trong trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu mới phải nộp . Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến khoản tiền này. Đôi khi khoản tiền này chính là rủi ro cho người mua đất chưa có sổ đỏ, vì chưa đánh giá hết được mức nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ lần đầu

Về cơ bản thì căn cứ để tính tiền sử dụng đất phụ thuộc vào nguồn gốc sử dụng đất? quá trình, thời điểm sử dụng đất và các tài liệu, chứng cứ về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với nhà nước trong quá trình sử dụng của mình và đối tượng người sử dụng đất là ai?

Hiện nay, tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ gồm hai trường hợp:

Trường hợp 1: Phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Không phải nộp tiền sử dụng đất

Ngoài ra, tại một số địa phương sẽ thu thêm phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trên đây, chúng ta nắm được một vài loại chi phí cơ bản để có được sổ đỏ đất.Tuy nhiên,  để biết chính xác làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền chúng ta phải tìm hiểu xem loại đất mình muốn có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nào.

Các bước làm thủ tục làm sổ đỏ cho chủ sở hữu làm lần đầu

Thủ tục cấp sổ đỏ được thực hiện theo trình các bước sau đây:

Bước 1: nộp hồ sơ vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Chủ sở hữu đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường ở địa phương.
 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã – nơi người mua mua đất

Bước 2: tiếp nhận và xử lí hồ sơ

Công viên chức tiếp nhận hồ sợ thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất-  phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc công chức địa chính cấp xã, điạ phương nơi quản lí lô đất sẽ tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp 1: Nếu hồ sơ không đầy đủ

 • Nếu hồ sơ bị thiếu, chưa hợp lệ thì phải  có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung (trong thời hạn 3 là ngày làm việc).

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đã có đầy đủ các loại giấy tờ

 • Công viên chức tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận;
 • Viết và giao Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp;

Xử lý các yêu cầu cấp Sổ cho hộ gia đình, cá nhân:

 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo các khoản tiền liên quan mà chủ sở hữu phải nộp khi  có yêu cầu cấp Sổ.
 • Chủ sở hữu có nghĩa vụ đóng các khoản tiền theo quy định như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có). Sau nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để đảm bảo đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Trả kết quả cho chủ sở hữu

 •  Nhân viên thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Sổ đỏ cho người đã nộp chứng từ  và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính hoặc gửi Sổ đỏ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao chủ sở hữu cho trường hợp chúng ta nộp hồ sơ tại cấp xã.

* Thời gian giải quyết hồ sơ

 •  Thời gian mà Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất hoàn thành thủ tục cấp Sổ đỏ tối đa là 30 ngày (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP);
 • Thời gian này sẽ  không tính thời gian các ngày nghỉ chủ nhật, ngày lễ theo quy định của pháp luật; sẽ không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã và tấy nhiên là sẽ không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu…
 • Đối với các xã vùng  núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn thì thời gian thực hiện được cộng thêm 10 ngày.

  Một số lưu ý cần nhớ trước khi làm sổ đỏ để tránh bị sai phạm

Sổ đỏ được cấp duy nhất một lần

Khi chủ sở hữu  đất có nhu cầu cấp Sổ đỏ thì sẽ phải làm các  thủ tục “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu” (tên gọi được pháp luật quy định), hay nói một cách dễ hiểu là thủ tục cấp Sổ đỏ.

Theo quy định là thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai ( gọi tắt là Sổ đỏ) lần đầu và cũng sẽ không có lần thứ hai hay những lần sau đó nữa, bởi lẽ:

Trên nguyên tắc, Sổ đỏ được cấp theo từng miếng đất, khi được cấp sổ đỏ thì chủ sở hữu sẽ xác nhận quyền sử dụng đất của mình. Nếu chuyển quyền sử dụng đất của mình cho một người nào đó bằng một trong các hình thức sau đây như: Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế…thì sẽ phải thực hiện theo các thủ tục đăng ký biến động (mọi người  thường gọi là thủ tục sang tên Sổ đỏ) chứ không phải thực hiện theo thủ tục cấp Sổ đỏ như lần đầu

 Chỉ cấp duy nhất một loại sổ đỏ

Kể từ ngày 10/12/2009 , khi chủ sở hữu đề nghị cấp Sổ đỏ  đất hoặc tài sản gắn liền với đất thì  Cơ quan Nhà nước sẽ cấp chung 1 loại sổ với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

– Những loại tài sản sẽ được cấp Sổ đỏ bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm.

– Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ  đề nghị  cơ quan có thẩm quyền chứng nhận quyền sử dụng đất, công nhận quyền sở hữu đối với tài sản gắn liền với đất thì lúc này  chỉ cấp duy nhất 1 quyển Sổ. Tại trang số 2 của Sổ đỏ sẽ có ghi đầy đủ thông tin về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nói một cách khác, nếu chủ sở hữu đề ghị cấp Sổ đỏ chỉ có quyền sử dụng đất thì trong Sổ đỏ chỉ ghi thông tin về thửa đất; nếu người sử dụng đất có quyền sử dụng đất và nhà ở thì sẽ ghi nhận thêm thông tin về nhà ở; nếu người sử dụng đất có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì ở trang  số 2 của Sổ đỏ sẽ ghi tất cả thông tin các loại tài sản được minh chứng.

 Điều kiện để được cấp sổ đỏ nhanh chóng

Hiện naynhững chủ sở hữu đất để được cấp Sổ đỏ thì phải có đầy đủ điều kiện. Theo như  Luật Đất đai ban hành năm 2013, ở Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì điều kiện để Nhà Nước cấp Sổ đỏ chia làm 3 nhóm:

– Nhóm 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất ( đây là phân nhóm dễ được cấp sổ đỏ nhất nhất);

– Nhóm 2: Không có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ( điều này chỉ áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân);

– Nhóm 3: nhóm đất lấn, chiếm; đất không được bàn giao theo đúng thẩm quyền;

+ Đây là trường hợp được xem là khó cấp Sổ đỏ nhất tại vì là các trường hợp ở thời điểm lấn, chiếm hoặc giao đất thì được xem là vi phạm pháp luật về đất đai nhưng vì  đã sử dụng ổn định, lâu dài nên điều kiện rất chặt chẽ;

+ Tuy nhiên, ngoại trừ những hành vi lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 thì các chủ sở hữu mới được cấp hoặc có thể xem xét cấp Sổ đỏ; trường hợp những hành vi lấn , chiếm xảy ra sau ngày 01/7/2014 sẽ bị xử lý nặng bằng cách thu hồi tài sản là mảnh đất đó về cho cơ quan Nhà Nước quản lí.

Một số mẹo cần biết khi bị làm khó hoặc trì hoãn thời gian giao sổ đỏ

 lựa chọn các hình thức khiếu nại

Khi thực hiện thủ tục cấp Sổ đỏ, người sử dụng đất có cá quyền khiếu nại những quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai nếu có bất kì những căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân mình.

– Chủ sở hữu đất khiếu nại bằng một trong hai hình thức: Khiếu nại bằng đơn hoặc khiếu nại trực tiếp lên các cơ quan thụ lí hồ sơ cấp sổ đỏ

 Khởi kiện nếu xảy ra những quyết định tiêu cực từ phía cơ quan cấp phép

–  Đối tượng bị khởi kiện:  Khi những cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có những quyết định hành chính hoặc các  hành vi hành chính về quản lý đất đai như: Chậm cấp sổ đỏ, từ chối cấp Sổ đỏ dù có đầy đủ các điều kiện hoặc các hành vi tiêu cực khác khi làm Sổ đỏ.

– Tòa án có thẩm quyền (nơi mà chủ sở hữu nộp đơn khởi kiện): Những cá nhân nộp đơn khởi kiện tại Tòa hành chính thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện trở lên- nơi cán bộ, công chức có những quyết định hành chính hoặc các hành vi hành chính là đối tượng bị khởi kiện. Nói cách khác, tòa có thẩm quyền là Tòa án nơi có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai mà người sử dụng đất nộp hồ sơ cấp Sổ đỏ.

Kết luân

Khi chủ sở hữu bỏ ra một số tiền lớn để chi trả cho mảnh đất của chúng ta. Vì thế việc  được cấp sổ chứng mình quyền sử dụng đất là một việc vô cùng thắng thắn

Chúng ta phải xem xét thật kĩ trước những thông tin và trang bị những kiến thức vững vàng trước khi ta quyết định xin cấp sổ đỏ. Để tránh xảy  ra các tìm huống mất tiền một cách oan uổng. Hi vọng báo viết trên đây sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho người xem.

Bài viết tham khảo:

Thế Nào Là Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ Chuẩn?

Thủ Tục Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư Mới Nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}