Quy Hoạch Đô Thị Là Gì?Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đô Thị? 

Hầu hết chúng ta đều biết quy hoạch là gì? Nhưng lại chưa thực sự hiểu rằng quy hoạch đô thị giúp cho các địa phương xác định mục tiêu và hướng đi cho các cơ sở hạ tầng tương lai một cách hợp lí trong từng giai đoạn và định hướng phát triển lâu dài cho tổ chức cảnh quan, môi trường đô thị. Vậy Quy Hoạch Đô Thị Là Gì? Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đô Thị? Hãy đọc bài viết dưới đây của webcuaban để hiểu rõ hơn về quy hoạch đô thị.

Quy hoạch đô thị là gì? 

Quy hoạch đô thị được hiểu là việc cơ quan chức năng có thẩm quyền về đô thị, đất đai tại địa phương tổ chức không gian, cảnh quan đô thị, kiến trúc và hệ thống công trình hạ tầng xã hội, công trình xã hội và nhà ở của người dân. Để có thể tạo ra môi trường sống thích hợp hơn cho người dân tại đô thị. Và quy hoạch đô thị được thể hiện qua các đồ án quy hoạch đô thị. 

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị 2009, đồ án quy hoạch được quy định bao gồm bản vẽ, thuyết mình, mô hình và quy trình quản lí dự án theo luật đô thị. 

Tóm lại quy hoạch đô thị là việc định hướng quá trình phát triển lâu dài cho đô thị về các mặt như: tổ chức đời sống, tổ chức cảnh quan, môi trường đô thị, tổ chức sản xuất, tổ chức khoảng cách giữa các kiến trúc. 

Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đô Thị

Nội dung, mục tiêu của các loại quy hoạch đô thị là gì?

Có bao nhiêu loại quy hoạch đô thị? Và mục tiêu của các loại quy hoạch đô thị là gì?

Có 3 mục tiêu chính của quy hoạch đô thị: Tổ chức đời sống, tổ chức khoảng cách giữa các kiến trúc, tổ chức cơ sở sản xuất. 

Quy hoạch đô thị tổ chức và nâng cao chất lượng đời sống: 

Ở mục tiêu này quy hoạch đô thị tạo ra sự phân chia hợp lí trong việc phân bố dân cư, quy định sử dụng đất đai tại đô thị. 

Lên kế hoạch xây dụng khu nhà ở, khu dịch vụ cộng đồng, khu giải trí, nghỉ ngơi cũng như tổ chức làm sao cho việc giao thông trong đô thị thuận tiện nhất. 

Hơn nữa là tạo ra một đô thị với nét sống xanh, sạch, an toàn và đạt điều kiện văn hóa và phục vụ sự phát triển của con người một cách toàn diện nhất.  

Quy Hoạch Đô Thị Là Gì ? Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đô Thị? 

Quy hoạch đô thị tổ chức sản xuất:

Đảm bảo sự phân bố hợp lí các cơ sở sản xuất trong một đô thị với các công ty xí nghiệp nhỏ và vừa, các cơ sở sản xuất thủ công và các cơ sở có loại hình sản xuất đặc trưng. 

Việc quy hoạch ngoài sự phân bổ hợp lí còn cần có những biện pháp quản lí tốt mối quan hệ giữa các khu sản xuất, khu công nghiệp trong và ngoài đô thị cũng như giải quyết các hoạt động khác trong phạm vi của đô thị. 

Sự phân bổ trên là mối liên hệ trực tiếp với các khu nhà ở của người dân. Nhằm đảm bảo nhu cầu phát triển liên tục không ngừng của các cơ sở sản xuất trong đô thị, mà còn đảm bảo các hoạt động của người dân trong đô thị được diễn ra bình thường. 

có bao nhiêu loại quy hoạch đô thị

Quy hoạch tổ chức cảnh quan,môi trường và không gian kiến trúc của đô thị.

Việc tổ chức cảnh quan môi trường và không gian kiến trúc trong đô thị là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, có thể coi là quan trọng nhất. Vì yếu tố này sẽ thúc đẩy thực hiện công tác xây dựng đô thị, hình thành kiến trúc và tạo nết đặc trưng, hài hòa với đặc điểm thiên nhiên, môi trường, cảnh quan của đô thị của mỗi địa phương khác nhau. 

Việc quy hoạch và xây dựng đô thị cũng cần hết sức lưu ý về việc xác định phương hướng thiết kế bố cục và định hình khối kiến trúc của các công trình. Cần xác định thiết kế, màu sắc, thỏa mãn các tiêu chí và mục đích quy hoạch, đảm bảo có thể cân đối quyền sử dụng đất quy hoạch một cách hợp lí. 

Và đặc biệt phải đảm bảo các kiến trúc này phải phù hợp với điều kiện địa phương, điều kiện tự nhiên, truyền thống và phong tục tập quán của đô thị. 

Cần đảm bảo tính bền vững và phát triển lâu dài của kiến trúc luôn được chú ý trong quá trình quy hoạch và xây dụng, và phù hợp thuần phong mỹ tục của quốc gia cũng như là mối liên kết giữa người dân trong đô thị và thiên nhiên được phát triển. 

có bao nhiêu loại quy hoạch đô thị

Có bao nhiêu loại quy hoạch đô thị? 

Hiện nay có tổng cộng là 4 loại quy hoạch đô thị:

Quy hoạch đô thị trực thuộc trung ương. 

Quy định về phạm vi quy hoạch đô thị trực thuộc trung ương như sau: 

Đối với loại này yêu cầu đầu tiên cơ bản nhất là bản vẽ của đồ án quy hoạch đô thị trực thuộc trung ương là bản đồ của có tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. 

Và phải được thể hiện rõ khu vực trung tâm đô thị và khu vực dành lại cho các kế hoạch phát triển khác. 

Quy hoạch đo thị trực thuộc trung ương phải được xác định mục tiêu, lí do phát triển, quy mô đất đai,quy mô dân số,nguồn lực quy hoạch,quy mô và tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng của đô thị và phải đưa ra được cấu trúc phát triển của khu vực trung tâm và khu vực rìa đô thị. 

Kế hoạch quy hoạch và phát triển hệ thống công trình trên mặt đất, thoát nước dưới lòng đất. đánh giá đầy đủ và chính xác chiến lược, chiến thuật. Nguồn lực ưu tiên và nguồn lực thực hiện.   

Quy hoạch đô thị chung ở tỉnh, thị xã.

Đối với loại này yêu cầu đầu tiên cơ bản nhất là bản vẽ của đồ án quy hoạch đô thị chung ở tỉnh, thị xã là bản đồ của có tỉ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.  

Và phải được thể hiện rõ khu vực trung tâm đô thị và khu vực dành lại cho các kế hoạch phát triển khác. 

Quy hoạch dô thị chung ở tỉnh, thị xã phải được xác định rõ về mục tiêu hoạt động, lí do phát triển, quy mô đất đai,quy mô dân số,nguồn lực quy hoạch. Các chỉ tiêu xây dựng và hoạt động về cơ sở hạ tầng xã hội và kĩ thuật, phải đưa ra được cấu trúc phát triển của khu vực trung tâm. 

Đưa ra định hướng phát triển trong và ngoài tỉnh,thị xã, trung tâm hành chính- chính trị, dịch vụ thương mại, giáo dục, y tế, cơ sở y tế , công viên và thể dục thể thao cấp tỉnh, thị xã. 

Kế hoạch quy hoạch và phát triển hệ thống công trình trên mặt đất, thoát nước dưới lòng đất. Đánh giá đầy đủ và chính xác chiến lược, chiến thuật. Nguồn lực ưu tiên và nguồn lực thực hiện.   

Quy hoạch đô thị chung ở thị trấn.

Đối với loại này yêu cầu đầu tiên cơ bản nhất là bản vẽ của đồ án quy hoạch đô thị chung ở tỉnh, thị xã là bản đồ của có tỉ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000.

Và phải được thể hiện rõ khu vực trung tâm đô thị và khu vực dành lại cho các kế hoạch phát triển khác. 

Quy hoạch dô thị chung ở tỉnh, thị xã phải được xác định rõ về mục tiêu hoạt động, lí do phát triển, quy mô đất đai,quy mô dân số,nguồn lực quy hoạch. Các chỉ tiêu xây dựng và hoạt động về cơ sở hạ tầng xã hội và kĩ thuật, phải đưa ra được cấu trúc phát triển của khu vực trung tâm. 

Đánh giá đầy đủ và chính xác chiến lược, chiến thuật.Nguồn lực ưu tiên và nguồn lực thực hiện.   

Quy hoạch chung đô thị mới. 

Đối với loại này yêu cầu đầu tiên cơ bản nhất là bản vẽ của đồ án quy hoạch đô thị chung ở tỉnh, thị xã là bản đồ của có tỉ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Đối với đồ án quy hoạch chung với đô thị mới thì các đầu mục yêu cầu cũng có sự khác nhau và thay đổi nhiều so với cấp trung ương, tỉnh, thị xã, thị trấn.  

Nội dung đề án phải đưa ra sơ lược của đô thị mới và phân tích làm rõ về sự hình thành và quy trình phát triển của đô thị. 

Nghiên cứu các mô hình đồ thị để tìm ra giải pháp quy hoạch tối ưu nhất cho kế hoạch phát triển đô thị với không gian,môi trường và kiến trúc phù hợp.  

Vạch rõ các giai đoạn phát triển và quản lý đô thị. 

Đưa ra các tiêu chí đánh giá kế hoạch và quá trình phát triển chiến lược và tiến độ đô thị mới.  

 

Trên đây là giải đáp mà webcuaban đã chọn lọc để giải đáp cho câu hỏi Quy Hoạch Đô Thị Là Gì? Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đô Thị? để bạn có thể hiểu rõ hơn về bản chất và những yếu tố cần có trong đồ án của các loại đô thị. Hãy đặt câu hỏi để webcuaban có thể giải đáp thắc mắc của bạn.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}