Có Bao Nhiêu Loại Quy Hoạch Đất? 5 Lưu Ý Đất Dính Quy Hoạch

Hiện nay việc quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước ta là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng lớn tới tiềm năng phát triển đời sống kinh tế xã hội. Vậy có bao nhiêu loại quy hoạch đất và 5 lưu ý về đất dính quy hoạch là gì? Hãy cùng với datnenthocu tìm hiểu nhé!

Quy hoạch đất là gì?

Để trả lời cho câu hỏi quy hoạch đất là gì cần căn cứ vào khoản 2 điều 3 Luật đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc Hội ban hành.

Theo luật này thì quy hoạch sử dụng đất là việc phân bố và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Đất quy hoạch là gì? Có bao nhiêu loại quy hoạch đất?
Đất quy hoạch là gì? Có bao nhiêu loại quy hoạch đất?

Có bao nhiêu loại quy hoạch đất

Quy hoạch đất đai luôn là nội dung quan trọng trong phát triển toàn diện đất nước. Lãnh thổ Việt Nam gồm nhiều vùng đất liền, vùng trời và biển đảo do đó việc quy hoạch đất đai rất đa dạng và phong phú. Vậy có bao nhiêu loại quy hoạch đất hiện nay?

Căn cứ vào điều 3 của Luật quy hoạch do Quốc hội ban hành năm 2017, dưới đây là các hình thức quy hoạch đất được nước ta phân loại ra hiện nay:

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Quy hoạch tổng thể quốc gia tên tiếng anh là National master plan. Đây là quy hoạch cấp quốc gia, mang tính chiến lược theo hướng phân vùng và liên kết vùng trên toàn lãnh thổ nước ta bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng trời và vùng biển của Tổ quốc

Quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và việc phân bố, tổ chức không gian cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu mang tầm quan trọng cấp quốc gia.

Có bao nhiêu loại quy hoạch đất? Quy hoạch tổng thể quốc gia
Có bao nhiêu loại quy hoạch đất? Quy hoạch tổng thể quốc gia

Quy hoạch không gian biển quốc gia 

Quy hoạch không gian biển quốc gia cũng là một trong các loại quy hoạch cấp quốc gia, nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia về phân vùng và tổ chức hợp lý không gian tạo điều kiện phát triển cho các ngành, lĩnh vực hoạt động trên vùng không gian biển như các vùng đảo, quần đảo, đất ven biển…của đất nước ta.

Loại quy hoạch này của nước ta giúp tìm ra các tiềm lực phát triển nền kinh tế biển trên nhiều phương diện, cân bằng các hoạt động khai thác của con người trên vùng không gian biển với bảo vệ môi trường biển, biến đổi khí hậu một cách bền vững.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 

Một trong những loại quy hoạch quan trọng cấp quốc gia chính là quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Tên tiếng anh của loại quy hoạch này là National land use planning.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia nhằm hoàn thiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia về phân bố và khoanh vùng đất đai tạo điều kiện phát triển kinh tế và các hoạt động quan trọng cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở vùng đất đai có tiềm lực dồi dào.

Qua đó quy hoạch sử dụng đất quốc gia tạo các không gian vùng kinh tế hợp lý đi đôi với bảo vệ môi trường và giải quyết các tranh chấp về lợi ích, quyền sở hữu đất đai một cách hiệu quả.

Quy hoạch ngành quốc gia 

Quy hoạch ngành quốc gia cũng chính là quy hoạch cấp quốc gia và mang tầm cỡ chiến lược. Quy hoạch này là một nội dung quan trọng của quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm định hướng phát triển các hoạt động kinh tế – xã hội theo ngành, phân bố tổ chức không gian hợp lý tạo điều kiện thuận lợi liên kết các ngành các vùng có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

Quy hoạch vùng 

Quy hoạch vùng là quy hoạch bộ phận quy hoạch tổng thể quốc gia nhưng chỉ ở cấp vùng như các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lân cận gắn với một số lưu vực sông.

Quy hoạch này nhằm tìm các tiềm lực phát triển, phân bố không gian phù hợp  trên cơ sở kết nối các tỉnh bảo đảm cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng các vùng liên tỉnh, gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, vùng nước lưu vực sông, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Quy hoạch tỉnh 

Quy hoạch tỉnh nhằm phân bố và tổ chức không gian ở cấp tỉnh cho các hoạt động nhằm phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, liên kết hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn hợp lý, khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên đi đôi với bảo vệ môi trường, phù hợp với điều kiện trong thời kỳ mới.

Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành 

Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành là quy hoạch ở phân cấp nhỏ nhất nhằm cụ thể hóa cho quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. 

Quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bao gồm các loại quy hoạch như quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn nước liên quốc gia; quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê…

Có bao nhiêu loại quy hoạch đất? Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là một trong số đó
Quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành

5 lưu ý đất dính quy hoạch

Để việc đầu tư đất hiệu quả an toàn và kiểm tra các thông tin cho đất có bị dính quy hoạch hay không, các nhà đầu tư nên chú ý các điều sau đây:

Đất quy hoạch có được mua bán và chuyển nhượng

Đất quy hoạch theo Luật đất đai vẫn được phép mua bán và chuyển nhượng. Mặc dù đất loại đất này đã có trong kế hoạch sử dụng của Nhà nước trong tương lai có thể thu hồi làm các công trình công cộng, đường,… nhưng khi chưa bị thu hồi thì vẫn đầy đủ tính pháp lý để mua bán và chuyển nhượng.

Đất quy hoạch có xây được nhà ở

Theo quy định của Luật xây dựng năm 2014 thì đối với đất đã có quy hoạch của Nhà nước và có kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện thì không được xây dựng công trình nhà ở mới. Chủ sở hữu được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn nhưng chỉ được sửa chữa và cải tạo công trình đang có.

Hiện nay Luật đã được bổ sung và sửa đổi, người sử dụng đất thuộc đất quy hoạch của Nhà nước vẫn có thể xây dựng công trình mới nhưng phải phù hợp với mục đích sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xem xét.

Khi xây dựng công trình mới chủ sở hữu cần cam kết khi đến thời hạn thu hồi phải nhanh chóng tự dỡ bỏ và chịu toàn bộ thiệt hại. Đây là một trường hợp khá hy hữu và ít xảy ra.

Trường hợp sau 03 năm từ ngày có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn chưa có quyết định để thu hồi đất hoặc chưa chuyển mục đích sử dụng hàng năm theo kế hoạch của cơ quan cấp huyện mà không điều chỉnh hoặc không công bố việc điều chỉnh thì chủ sở hữu đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đất quy hoạch có được tách thửa

Mặc dù nằm trong quy hoạch của Nhà nước và kế hoạch sử dụng của cấp huyện, đất trong quy hoạch này vẫn được tách thửa nhưng việc tách thửa phải hợp pháp lý và đúng các yêu cầu của cơ quan thẩm quyền.

Đền bù đất quy hoạch

Căn cứ vào Luật pháp của Nhà nước thì việc đất của chủ sở hữu khi bị thu hồi vẫn được đền bù. Đất bị dính quy hoạch nằm trong quy hoạch của Nhà nước và kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện nên giá đền bù do Nhà nước quy định. Giá được quy định tại mỗi cơ quan địa phương sao cho phù hợp với giá đất tại khu vực đấy.

Trường hợp đất được giao cho các chủ đầu tư đang thi công công trình đền bù thì người sử dụng đất hoàn toàn có thể đàm phán để thương lượng giá cả sao cho hợp lý nhất, giải tỏa nhanh chóng và thuận lợi làm việc.

Kiểm tra đất quy hoạch

Việc kiểm tra thông tin đất quy hoạch là cực kỳ quan trọng cho các chủ đầu tư vì vậy hiện nay có rất nhiều phương thức để kiểm tra. 

Các chủ đầu tư hoàn toàn có thể kiểm tra thông tin đất ở sổ đỏ, lên trực tiếp các cơ quan có thẩm quyền ở xã hoặc huyện để xin các thông tin về miếng đất muốn mua hoặc tra cứu tại các trang mạng của Nhà nước.

Có bao nhiêu loại quy hoạch đất? Cách kiểm tra thông tin đất quy hoạch trên điện thoại
Có bao nhiêu loại quy hoạch đất? Cách kiểm tra thông tin đất quy hoạch trên điện thoại

Có nên mua đất quy hoạch không?

Khi biết được có bao nhiêu loại quy hoạch đất quy hoạch và những lưu ý đất dính quy hoạch thì các nhà đầu tư có nên mua đất loại này không?

Việc mua đất quy hoạch là hoàn toàn hợp pháp và được phép bán hoặc chuyển nhượng. Tùy vào mục đích sử dụng của người mua mà phải cân nhắc và suy nghĩ kỹ. Đất quy hoạch không nên mua vì sẽ được nhà nước thu hồi trong khoảng hạn thời gian do vậy mà khi đầu tư đất này sẽ không sinh lời.

Nếu chủ đầu tư muốn mua đất quy hoạch thì cần phải xem xét kỹ lưỡng thông tin, trang bị cho mình những kiến thức về đất đai để tránh bị lừa gạt. Vẫn có trường hợp trong tương lai việc quy hoạch thay đổi và miếng đất có thể không bị Nhà nước thu hồi vì vậy chủ đầu tư hoàn toàn có thể bán hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Qua bài viết này của datnenthocu mỗi người mua hoặc chủ sở dữu đều đã có thêm nhiều thông tin về đất quy hoạch, có bao nhiêu loại quy hoạch đất và những lưu ý về đất quy hoạch. Hy vọng các chủ đầu tư có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn và đầu tư một cách hợp lý để không xảy ra sai lầm mang tới thiệt hại không đáng có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}